Mr. Ilse van der Meer


06-11185818 [email protected]

Ilse van der Meer is in 2001 beëdigd als advocaat. Zij is ruim zestien jaar werkzaam geweest bij Spong Advocaten te Amsterdam. Daar heeft zij meerdere spraakmakende zaken behandeld. Van der Meer heeft de specialisten opleiding straf- en strafprocesrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen afgerond. Zij heeft daarnaast de specialisatie opleiding financieel economisch strafrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam afgerond. In de loop der jaren heeft zij zich ontwikkeld tot een specialist in fraude- en witwaszaken en zaken in verband met de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Ook in drugszaken, overleverings- en uitleveringszaken en mensenhandelzaken is zij deskundig. Daarnaast heeft zij veel ervaring in commune strafzaken als diefstal, zedenzaken, geweldsdelicten en moord/doodslag.

Ilse van der Meer is ruim tien jaar rechter-plaatsvervanger geweest in de Rechtbank Den Haag.

Ilse van der Meer is een bevlogen strafrechtadvocaat. Zij communiceert helder en eerlijk over de mogelijkheden en kansen in de strafprocedure. Na een grondige bestudering van het dossier bespreekt zij met de cliënt de aanpak in de zaak. Daarbij verliest zij de gevolgen van die strafprocedure voor de client en zijn of haar familie niet uit het oog. Zij staat bekend als oplossingsgericht en zet haar deskundigheid en sociale vaardigheden volledig in om het beste resultaat voor haar client te bereiken.

Lidmaatschappen

  • NOVA (Nederlandse Orde van Advocaten)
  • NVSA (Nederlandse Vereniging Voor Strafrechtadvocaten)

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?