Kantoor

Voor wie?

Als u in aanraking komt met politie of justitie hebt u behoefte aan een betrouwbare en vindingrijke advocaat. Een advocaat die overziet welke belangen er op het spel staan en wat de gevolgen voor u persoonlijk zijn. Een deskundige en discrete werkwijze is daarbij essentieel. Wij informeren u grondig over uw proceshouding en helpen u een juiste keuze daarin te maken. Wij luisteren, adviseren en begeleiden u. Samen met u bepalen wij de juiste strategie.

Door heel Nederland verlenen wij rechtsbijstand – in grote en kleine zaken, aan particulieren en bedrijven – op politiebureaus en in rechtbanken en gerechtshoven. Rechtszoekenden staan wij zowel op betalende, als op toevoegingsbasis (pro deo) bij.  Meer informatie vind u hier.

Onze rechtsbijstandverlening reikt ook tot in de Dutch Caribbean. Van Dijk Van der Meer Advocaten werkt namelijk nauw samen met lokale advocaten in het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en de drie openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba), zodat wij ook daar uw belangen kunnen (laten) behartigen.

Wilt u meer inlichtingen over onze bijstand of wilt u direct bijstand in een lopende procedure? Neem contact met ons op.

Ervaring

Jan-Hein van Dijk en Ilse van der Meer hebben jarenlang opgetreden in complexe zaken, waaronder fraude- en witwaszaken. Zij hebben gezamenlijk bijstand verleend in omvangrijke mensenhandelzaken (Sneep 1, gebroeders Saban en Hassan B.) en terrorisme zaken (Eric Jan Q.). Door hun intensieve samenwerking zijn zij uitstekend op elkaar ingespeeld. Van Dijk en Van der Meer hebben ruim 10 jaar samengewerkt als advocaat-medewerker bij Spong Advocaten.

Samenwerking onderling

Van Dijk Van der Meer Advocaten is een kantoorcombinatie gevormd door de kantoren/eenmanszaken “Mr. J.H. van Dijk advocaat” (KvK nr. 74074857) en “Mr. I.J.K. van der Meer advocaat” (KvK nr. 74079085). Door aanvaarding van de opdracht ontstaat een overeenkomst tussen de cliënt en de betreffende advocaat. Er ontstaan geen overeenkomst met de kantoorcombinatie als geheel. Elke afzonderlijke advocaat beschikt over een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die mr. J.H. van Dijk en mr. I.J.K. van der Meer hebben afgesloten bij HDI Global SE gevestigd te Rotterdam. Hierbij geldt dat de partij met wie is gecontracteerd met uitsluiting van de andere partij aansprakelijk is voor eventuele beroepsfouten. Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval via de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het van toepassing zijnde eigen risico.

Samenwerking met Spong Advocaten

Van Dijk Van der Meer Advocaten werkt op basis van een samenwerkingsovereenkomst samen met Spong Advocaten in Amsterdam. Deze samenwerking heeft veel voordelen. Het houdt in dat juridische kennis en ervaring worden gedeeld, dat zij elkaar ondersteuning geven in de uitvoering van de advocatenpraktijk, dat zij als waarnemer voor zover noodzakelijk voor elkaar optreden en dat in een voorkomend geval cliënten worden verwezen, uiteraard altijd in overleg met de cliënt. Mrs. Van Dijk en Van der Meer verwijzen strafcassatiezaken door naar mr. G. Spong.

Van Dijk Van der Meer Advocaten en Spong Advocaten oefenen voor eigen rekening en risico de praktijk uit. Ook hier geldt: door aanvaarding van de opdracht met mr. Van Dijk of mr. Van der Meer ontstaat uitsluitend een overeenkomst van opdracht met het kantoor van de betreffende advocaat. Er ontstaat geen overeenkomst tussen de cliënt en Spong Advocaten.

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?