Schadevergoeding kosten rechtsbijstand

Indien uw zaak eindigt in een vrijspraak hebt u in de meeste gevallen recht op een schadevergoeding in de vorm van de gefactureerde kosten van rechtsbijstand (art. 591a Wetboek van strafvordering).
Ook als pas in hoger beroep een vrijspraak volgt, hebt u recht op vergoeding van de kosten van de totale procedure. Mocht dat voor u aan de orde zijn, dan informeren wij u vanzelfsprekend hierover.

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?