Kosten rechtsbijstand / bijstand op betalende basis

Het uurtarief ligt tussen de EUR 200,= en 300,=, exclusief 21% BTW en 6% kantoorkosten. Het tarief hangt af van de ingewikkeldheid en/of de omvang van de zaak. Ook een specifieke expertise kan bepalend zijn voor het gehanteerde tarief. Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot andere afspraken. Het uurtarief wordt altijd vooraf met u overeen gekomen. Bijkomende kosten, zoals reiskosten en parkeerkosten, worden doorberekend. Onze declaraties worden voorzien van een urenspecificatie. Daarop valt exact na te gaan hoeveel tijd de advocaat heeft besteed en welke werkzaamheden hij of zij heeft verricht. Een betaald voorschot, wordt uiteraard in mindering gebracht op de factuur.

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?