Criminele organisaties

Wat?

Strafbaar is het deelnemen aan een criminele organisatie, als de organisatie het oogmerk heeft om misdrijven te plegen. Er moet een zekere organisatiegraad in het samenwerkingsverband zijn en het moet een duurzaam karakter hebben.

Wet

In artikel 140 van het Wetboek is de deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven strafbaar gesteld.

Welke straf

De hoofdstraf voor deelneming aan een criminele organisatie is een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie strafoplegging is maatwerk. Deelneming of leiding geven aan een criminele organisatie is doorgaans niet het enige ten laste gelegde feit. Het feit gaat vaak gepaard met andere strafbare feiten, zoals mensenhandel of drugshandel.

Waar rechtsbijstand?

Van Dijk Van der Meer Advocaten verleent door heel Nederland rechtsbijstand op politiebureaus en in rechtbanken en gerechtshoven. Wij procederen bij de rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda , Dordrecht, Den Haag, Groningen, Haarlem, ‘s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zutphen en Zwolle, de gerechtshoven in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, ‘s-Hertogenbosch en Leeuwarden en de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag.

Wilt u meer inlichtingen over onze bijstand of wilt u direct bijstand in een lopende procedure? Neem contact met ons op.

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?