Fraude

Wat is fraude?

Fraude is een vorm van bedrog. In fraudezaken gaat het om opzettelijk handelen waarmee een misleidende voorstelling van zaken wordt gegeven, met als doel economisch voordeel te behalen. Voorbeelden van fraude zijn belastingfraude, BTW fraude, hypotheekfraude, Vastgoedfraude, valutahandel of FOREX-fraude, beleggingsfraude, sociale zekerheidsfraude, en fraude met aanvragen van kinderopvangtoeslag.

Wet

De strafbaarstelling van fraude is te vinden in diverse wetten. De basisdelicten zijn valsheid in geschrifte (artikel 225 WvSr), bedrog (artikel 326 WvSr) en faillissementsfraude (artikel 340 WvSr). De bijzondere fraudedelicten zijn te vinden in de Algemene Wet inzake de Rijksbelastingen en de Wet op de Economische Delicten, Wet Arbeid Vreemdelingen, de Wet Mileubeheer of de Natuurbeschermingswet. Bij sociale zekerheidsfraude gaat het vaak om het verstrekken van onjuiste gegevens aan bepaalde instanties, zoals bijvoorbeeld in artikel 68 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is bepaald.

Welke straf

De hoogte van de straf en welke straf uiteindelijk wordt opgelegd, is afhankelijk van de omvang van de fraude en de persoon van de verdachte. De maximumstraffen staan vermeld in de betreffende wetsartikelen.

Waar rechtsbijstand?

Van Dijk Van der Meer Advocaten verleent door heel Nederland rechtsbijstand op politiebureaus en in rechtbanken en gerechtshoven. Wij procederen bij de rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda , Dordrecht, Den Haag, Groningen, Haarlem, ‘s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zutphen en Zwolle, de gerechtshoven in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, ‘s-Hertogenbosch en Leeuwarden en de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag.

Wilt u meer inlichtingen over onze bijstand of wilt u direct bijstand in een lopende procedure? Neem contact met ons op.

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?