Geweldsdelicten

Wat is mishandeling?

Mishandeling is het opzettelijk toebrengen van lichaamspijn of lichamelijk letsel. Ook het opzettelijk benadelen van de gezondheid levert mishandeling op (art. 300, lid 4 Sr.). Voorbeelden van mishandeling zijn een droge klap of schop (alleen pijn, geen letsel), mishandeling met behulp van een slagwapen en een kopstoot. Daarnaast kent de wet zware mishandeling en mishandeling met (zwaar) letsel of zelfs de dood tot gevolg. Sport- en spelsituaties kunnen onder omstandigheden ook strafbare mishandeling opleveren (ECLI:NL:HR:2018:1769). Een poging tot eenvoudige mishandeling is daarentegen niet strafbaar (art. 300, lid 5 Sr.).

De praktijk leert dat lichte varianten van eenvoudige mishandeling door de Officier van Justitie worden afgedaan door middel van een strafbeschikking of een transactie. Naarmate het toegepaste geweld intensiever is (bijvoorbeeld: meerdere klappen) wordt de zaak behandeld door een politierechter. Een politierechter is een alleensprekende rechter. Ingewikkelde zaken over mishandeling en geweld worden behandeld door een Meervoudige kamer van de rechtbank. Bij de meervoudige kamer wordt de strafzaak behandeld door meerdere rechters, meestal gaat het om drie rechters en een griffier. Als het feit is begaan tegen een politieagent, een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) dan wel tegen een professionele hulpverlener (brandweerman, ambulancebroeder, arts, verpleegkundige e.d.) dan wordt de zaak altijd aan de rechter voorgelegd.

Wet

Mishandeling is strafbaar gesteld in art. 300 van het Wetboek van Strafrecht. Zware mishandeling is opgenomen in art. 302 van het Wetboek van strafecht.

Welke (maximum) straf voor mishandeling?

Hoofdstraf mishandeling: een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

Hoofdstraf zware mishandeling: een gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Waar rechtsbijstand?

Van Dijk Van der Meer Advocaten verleent door heel Nederland rechtsbijstand op politiebureaus en in rechtbanken en gerechtshoven. Wij procederen bij de rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda , Dordrecht, Den Haag, Groningen, Haarlem, ‘s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zutphen en Zwolle, de gerechtshoven in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, ‘s-Hertogenbosch en Leeuwarden en de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag.

Wilt u meer inlichtingen over onze bijstand of wilt u direct bijstand in een lopende procedure? Neem contact met ons op.

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?