Levensdelicten (moord/doodslag)

Wat is moord en doodslag?

Levensdelicten zijn misdrijven die iemands dood tot gevolg hebben. Moord wordt algemeen gezien als het ernstigste commune misdrijf. Moord is doodslag met voorbedachten raad begaan. Voorbedachte raad is een bijzondere kwalificatie waardoor het misdrijf een veel ernstiger karakter aanneemt dan doodslag. Voorbedachte raad wijst op een moment van kalm overleg, van bedaard nadenken voorafgaand aan de uitvoering. Indien iemand daadwerkelijk een plan heeft om een ander van het leven te beroven en dit vervolgens ook doet kan gesproken worden van moord. Als iemand daarentegen een ander in een opwelling doodt, zal geen sprake zijn van moord, maar van doodslag. Het is aan het Openbaar Ministerie om te bewijzen dat sprake is geweest van voorbedachte rade.
Er zijn vele schillende vormen van moord en doodslag. Denk aan partnerdoding, kindermoord, een gewapende overval waarbij iemand wordt doodgeschoten of moord/doodslag met een terroristisch oogmerk. Maar ook euthanasie of een te laat afgebroken zwangerschap (kunnen) vallen onder de begrippen moord en doodslag.

Wet

In titel XIX van het Wetboek van Strafrecht staan de misdrijven tegen het leven gericht. De zwaarste misdrijven zijn moord en doodslag. Moord is geregeld in art. 289 van het Wetboek van Strafrecht en doodslag in art. 287 van het Wetboek van Strafrecht.

Welke (maximum) straf?

Hoofdstraf moord: een levenslange gevangenisstraf of een tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste dertig jaren en/of een geldboete van de vijfde categorie.
Hoofdstraf doodslag: een gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Waar rechtsbijstand?

Van Dijk Van der Meer Advocaten verleent door heel Nederland rechtsbijstand op politiebureaus en in rechtbanken en gerechtshoven. Wij procederen bij de rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda , Dordrecht, Den Haag, Groningen, Haarlem, ‘s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zutphen en Zwolle, de gerechtshoven in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, ‘s-Hertogenbosch en Leeuwarden en de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag.

Wilt u meer inlichtingen over onze bijstand of wilt u direct bijstand in een lopende procedure? Neem contact met ons op.

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?