Stalking

Wat is stalking?

Stalking, ook wel belaging genoemd, is het stelselmatig lastigvallen van een persoon, door die persoon te achtervolgen, steeds op hinderlijke wijze contact op te nemen en soms ook door te bedreigen. Vaak gaat het om feiten die op zichzelf genomen niet strafbaar zijn, zoals het toesturen van cadeaus, achtervolgen, bespieden, opbellen of schrijven en e-mailen. Maar als de opzet van de dader er op is gericht om een inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer van de ander en de dader het oogmerk heeft om het slachtoffer te dwingen iets te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen, kunnen de gedragingen een strafbaar karakter krijgen. Vervolging van dit feit gebeurt alleen als er een klacht is ingediend door degene tegen wie het misdrijf is begaan. Een klacht is een uitdrukkelijk verzoek van de aangever tot vervolging van de verdachte. Een klacht moet doorgaans binnen drie maanden na het plegen van het feit worden gedaan.

Wet

Stalking is strafbaar gesteld in artikel 285b van het Wetboek van Strafrecht.

Welke (maximum) straf?

De hoofdstraf voor stalking is een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. Naast een strafrechtelijke reactie in de vorm van een gevangenisstraf of werkstraf, zal de rechter of het openbaar ministerie ook een niet-strafrechtelijke reactie kunnen overwegen. Te denken valt dan aan bemiddeling tussen dader en slachtoffer of een contactverbod met het slachtoffer.

Waar rechtsbijstand?

Van Dijk Van der Meer Advocaten verleent door heel Nederland rechtsbijstand op politiebureaus en in rechtbanken en gerechtshoven. Wij procederen bij de rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda , Dordrecht, Den Haag, Groningen, Haarlem, ‘s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zutphen en Zwolle, de gerechtshoven in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, ‘s-Hertogenbosch en Leeuwarden en de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag.

Wilt u meer inlichtingen over onze bijstand of wilt u direct bijstand in een lopende procedure? Neem contact met ons op.

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?