Witwassen

Wat is witwassen?

Witwassen is het uitvoeren van transacties teneinde de illegale oorsprong van geld te maskeren. Het doel van witwassen is om illegaal verkregen vermogen te kunnen besteden of investeren zonder dat de illegale oorsprong achterhaald kan worden. Zodoende kan voorkomen worden dat het geld door justitie of belastingdienst in beslag wordt genomen en kan men ook voorkomen dat justitie via het geld de dader van het misdrijf kan opsporen.

Witwassen is op drie manieren strafbaar gesteld: opzetwitwassen, gewoontewitwassen en schuldwitwassen. Bij opzetwitwassen moet de pleger weten dat het om illegaal geld of vermogen gaat. Bij schuldwitwassen is slechts vereist dat de pleger een vermoeden had dat het om illegaal geld of vermogen gaat. Bij gewoontewitwassen gaat het om het bij herhaling plegen van (opzet)witwassen.

Wet

Witwassen is strafbaar gesteld in titel XXXA van het Wetboek van Strafrecht. In artikel 420bis van het Wetboek van Strafrecht is opzettelijk witwassen strafbaar gesteld, in artikel 420ter van het Wetboek van Strafrecht gewoontewitwassen en 420quater van het Wetboek van Strafrecht schuldwitwassen.

Welke straf

De maximale straf die op opzettelijk witwassen staat, is zes jaar of geldboete van de vijfde categorie. Bij gewoonte witwassen of witwassen vanuit een beroep of bedrijf (artikel 420ter van het Wetboek van Strafrecht) is de maximale gevangenisstraf zelfs acht jaar. Bij schuldwitwassen is dat twee jaar. Bij het witwassen van hoge bedragen en bij gewoonte witwassen bestaat de kans dus dat er een gevangenisstraf wordt opgelegd.

Waar rechtsbijstand?

Van Dijk Van der Meer Advocaten verleent door heel Nederland rechtsbijstand op politiebureaus en in rechtbanken en gerechtshoven. Wij procederen bij de rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda , Dordrecht, Den Haag, Groningen, Haarlem, ‘s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zutphen en Zwolle, de gerechtshoven in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, ‘s-Hertogenbosch en Leeuwarden en de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag.

Wilt u meer inlichtingen over onze bijstand of wilt u direct bijstand in een lopende procedure? Neem contact met ons op.

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?