Privacyverklaring

Van Dijk Van der Meer Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins is verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze privacyverklaring kunt u hier downloaden.

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?