Verboden wapenbezit

Wat is verboden wapenbezit?

In Nederland is het bezit van verboden wapens en munitie strafbaar. Dat geldt niet alleen voor geweren, revolvers en pistolen, maar ook voor stiletto’s, werpmessen, vlindermessen, boksbeugels en katapulten. De verboden wapens zijn beschreven in vier categorieën. Ook voorwerpen die qua vorm en afmetingen sprekende gelijkenis vertonen met vuurwapen of met voor ontploffing bestemde voorwerpen zijn verboden. De wapenwet is zo opgebouwd dat vrijstelling kan worden verleend en uitzondering op het verbod mogelijk is.

Wet

In de Wet Wapens en Munitie is de strafbaarstelling opgenomen in de artikelen 54 tot en met 56.

Welke (maximum) straf?

In artikel 55 zijn de misdrijven opgenomen. In het derde lid is verwezen naar bepaalde strafbare gedragingen. De hoofdstraf is een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie, voor kortgezegd het voorhanden hebben, dragen of overdragen van een verboden wapen. Het in strijd met de wet vervaardigen, transformeren, uitwisselen, verhuren of ter beschikking stellen, herstellen of verhandelen van wapens en munitie een beroep of gewoonte maken heeft in het vierde lid als hoofdstraf ten hoogste een gevangenisstraf van acht jaren of geldboete van de vijfde categorie. Die laatste straf geldt ook voor handelen in strijd met de Wet Wapens en Munitie indien het feit begaan is met een terroristisch oogmerk.

Waar rechtsbijstand?

Van Dijk Van der Meer Advocaten verleent door heel Nederland rechtsbijstand op politiebureaus en in rechtbanken en gerechtshoven. Wij procederen bij de rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda , Dordrecht, Den Haag, Groningen, Haarlem, ‘s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zutphen en Zwolle, de gerechtshoven in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, ‘s-Hertogenbosch en Leeuwarden en de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag.

Wilt u meer inlichtingen over onze bijstand of wilt u direct bijstand in een lopende procedure? Neem contact met ons op.

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?