12 november 2020 Case

Hof Den Haag: deelvrijspraken mensenhandel

Het gerechtshof in Den Haag heeft op 12 november aan een 39-jarige man 4,5 jaren gevangenisstraf opgelegd wegens mensenhandel ten aanzien van twee vrouwen en wapenbezit. Het Openbaar Ministerie had vier weken eerder nog 8 jaren gevangenisstraf geëist, conform het vonnis van de rechtbank in 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:14444).

Zoals door mr. Van Dijk bepleit, was het hof van oordeel dat dat vonnis moest worden vernietigd. Het hof kwam ten aanzien van de tenlastegelegde mensenhandel tot deelvrijspraken en daarom een veel lagere straf. Zo vond het hof dat er geen sprake was van misbruik van overwicht, misleiding of misbruik van een kwetsbare positie. Ook sprak het hof de verdachte vrij van van bedreiging met een levensdelict.

De verdachte heeft zijn straf voor het overgrote deel al uitgezeten. Hij wordt bijgestaan door mr. Jan-Hein van Dijk.

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?