13 november 2019 Case

PedoPride vangt bot bij CRvdM

#PedoPride vangt bot bij College voor de Rechten van de Mens

De Amsterdam Pride heeft niet gediscrimineerd vanwege haar weigering om de PedoPride en/of het Kinderbevrijdingsfront deel te laten nemen aan de Pride 2019.

Stichting Amsterdam Gay Pride (AGP), organisator en vergunninghouder van de Amsterdam Pride, wordt daarmee in het gelijk gesteld. AGP/Pride wordt bijgestaan door mr. Jan-Hein van Dijk

In de uitspraak van 12 november 2019 oordeelt het College voor de Rechten van de Mens in de kern (en onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis) dat pedofielen geen bescherming genieten op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Personen met een pedofiele geaardheid kunnen per definitie geen bescherming ontlenen aan het begrip “seksuele gerichtheid” in de Awgb, immers, indien zij in de vorm van (seksuele) gedragingen concrete uiting geven aan hun geaardheid dan maken zij zich schuldig aan een strafbaar feit (art. 244 en 145 Wetboek van strafrecht). Ook is geen verboden onderscheid gemaakt op grond van politieke gezindheid of levensovertuiging. Het College concludeert dat de klacht van verzoeker, spreekbuis van het zelfbenoemde Kinderbevrijdingsfront, niet wordt beschermd door de gelijkebehandelingswetgeving en dus niet onder de werking van de Awgb valt.

De volledige uitspraak met nr. 2019-116 is gepubliceerd op www.mensenrechten.nl.

Lees verder in het Parool

Relevant nieuws

Voorarrest geschorst vanwege Coronacrisis

De eerste Coronarechtspraak is een feit. Op 19 maart 2020 zijn twee verdachten door de Rechtbank in Alkmaar in vrijheid gesteld (mede) vanwege de Corona-uitbraak. De raadkamer van de rechtbank schorste de voorlopige hechtenis van de verdachten en gaf in een uitgebreide motivering het beoordelingskader van een verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis met het oog op nieuwe aspecten die verband houden met de uitbraak van het Coronavirus. De rechtbank overweegt dat het Coronavirus de rechtspraak voor nieuwe vragen…

Maatregelen Coronavirus

Ons kantoor heeft maatregelen genomen om besmetting en verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Wij volgen daarbij de aanwijzingen van het RIVM en de overheid op. De Rechtspraak heeft besloten vanaf dinsdag 17 maart tot en met 6 april de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zittingen gaan wel door. Om welke zittingen dat gaat, leest u hier. Wij werken dus door. Zoals u van ons gewend bent zijn wij telefonisch en per e-mail gewoon bereikbaar.

Ontnemingsmaatregel Saban B. gehalveerd

Het Openbaar Ministerie had in eerste aanleg gevorderd dat B. ruim 3,3 miljoen euro aan de Staat moest betalen. Dit bedrag zou de opbrengst van door B. gepleegde mensenhandel zijn geweest. De Rechtbank te Almelo bracht dat bedrag terug naar iets meer dan 2 miljoen euro. B. was het niet eens met die uitspraak en ging in hoger beroep. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft hem vervolgens de verplichting opgelegd tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 1.452.000,=. B.…

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?