18 oktober 2019 Case

Sumo zaak: advocaten wraken rechtbank

Advocaten Ilse van der Meer en Gerard Spong hebben in de fraudezaak rondom sushi-keten Sumo op donderdag 17 oktober 2019 de rechters gewraakt. Zij vrezen dat het OM in strijd met het beginsel van ‘zuiverheid van oogmerk’ heeft gehandeld. De advocaten, die onlangs ook aangifte deden tegen de officier en diens voormalige hoofdofficier wegens schending van het ambtsgeheim, vinden de beslissing van de rechtbank om nader onderzoek af te wijzen „té OM-vriendelijk” en hebben hierdoor onvoldoende vertrouwen dat Rotterdamse rechtbank onpartijdig zal kunnen oordelen. Het proces wordt vanwege de wraking waarschijnlijk enkele maanden uitgesteld.

De hoofdverdachte in dit proces wordt bijgestaan door mr. Ilse van der Meer.

Lees verder in: NRC, AD of Telegraaf.

Relevant nieuws

Voorarrest geschorst vanwege Coronacrisis

De eerste Coronarechtspraak is een feit. Op 19 maart 2020 zijn twee verdachten door de Rechtbank in Alkmaar in vrijheid gesteld (mede) vanwege de Corona-uitbraak. De raadkamer van de rechtbank schorste de voorlopige hechtenis van de verdachten en gaf in een uitgebreide motivering het beoordelingskader van een verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis met het oog op nieuwe aspecten die verband houden met de uitbraak van het Coronavirus. De rechtbank overweegt dat het Coronavirus de rechtspraak voor nieuwe vragen…

Maatregelen Coronavirus

Ons kantoor heeft maatregelen genomen om besmetting en verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Wij volgen daarbij de aanwijzingen van het RIVM en de overheid op. De Rechtspraak heeft besloten vanaf dinsdag 17 maart tot en met 6 april de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zittingen gaan wel door. Om welke zittingen dat gaat, leest u hier. Wij werken dus door. Zoals u van ons gewend bent zijn wij telefonisch en per e-mail gewoon bereikbaar.

Ontnemingsmaatregel Saban B. gehalveerd

Het Openbaar Ministerie had in eerste aanleg gevorderd dat B. ruim 3,3 miljoen euro aan de Staat moest betalen. Dit bedrag zou de opbrengst van door B. gepleegde mensenhandel zijn geweest. De Rechtbank te Almelo bracht dat bedrag terug naar iets meer dan 2 miljoen euro. B. was het niet eens met die uitspraak en ging in hoger beroep. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft hem vervolgens de verplichting opgelegd tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 1.452.000,=. B.…

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?