2 augustus 2022 Nieuws

Artikel 12 klacht Gomarusschool

Twee ex-scholieren van de Gomarus Scholengemeenschap hebben samen met advocaat Jan-Hein van Dijk een artikel 12-klacht ingediend tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) om deze school niet te vervolgen. Het OM stelde vast dat er wel strafbare feiten zijn gepleegd jegens lesbische en homoseksuele scholieren, maar zag op 15 juni 2022 af van vervolging van de Gomarus, omdat de school haar beleid inmiddels zou hebben aangepast.

Mr. Jan-Hein van Dijk staat de slachtoffers bij in deze beklagprocedure: ‘De leerlingen zijn jarenlang gediscrimineerd en weggezet door de Gomarus en voelen zich niet gehoord. Wij vinden dat er een dwingende maatschappelijke noodzaak bestaat om de Gormarus wel te vervolgen. Dwang, opsluiting en discriminatie van kwetsbare leerlingen raakt het hart van het onderwijssysteem. Samen met hen ga ik mijn best doen om het gerechtshof te overtuigen dat het OM de school alsnog moet vervolgen.’

De advocaat-generaal en het Gerechtshof Den Haag behandelen de zaak met voorrang. De zitting vindt plaats op woensdag 24 augustus 2022 en is niet openbaar voor het publiek.

Lees verder in:

Persbericht COC Nederland

NRC

AD

NU.nl

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?