5 januari 2022 Case

Beroep tegen tijdelijk huisverbod gegrond

De Rechtbank in Haarlem heeft op 3 januari 2022 het beroep dat was ingediend tegen een tijdelijk huisverbod (van 10 dagen) opgelegd door de burgemeester van Heemstede, gegrond verklaard. Het beroep was door mr. J.H. van Dijk namens de tijdelijk uithuisgeplaatste ingediend.

Op grond van artikel 2 van de Wet tijdelijk huisverbod kan de burgemeester een huisverbod opleggen aan een persoon indien uit feiten of omstandigheden blijkt dat zijn of haar aanwezigheid in een woning ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van andere personen, die daar ook wonen. In dit geval had de burgemeester nagelaten de persoon aan wie een tijdelijk huisverbod was opgelegd te horen. Zijn zienswijze was niet meegenomen bij het nemen van het besluit. Dit is in strijd met de wet (art. 4:8 Algemene wet bestuursrecht). Het beroep was daarom gegrond en de burgemeester werd veroordeeld tot betaling van de proceskosten.

De volledige uitspraak leest u hier: ECLI:NL:RBNHO:2022:248.

Krijgt u plotseling te maken met een huisverbod? Laat u niet door de situatie overvallen. U hebt rechten en u dient dus gehoord te worden. Meer informatie leest in deze folder: u-heeft-een-huisverbod-wat-nu?. 

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?