21 april 2019 Nieuws

Bezwaar DNA-afname gegrond

Rechtbank verklaart merendeel (5 gegrond, 2 formeel gegrond en 2 ongegrond) van bezwaren tegen DNA afname van de blokkeerfriezen gegrond omdat de feiten waarvoor de klagers zijn veroordeeld, niet ‘DNA-waardig’ zijn.

Lees hier meer

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?