4 juni 2021 Case

Burgemeester Westland haalt bakzeil

De burgemeester van de Gemeente Westland heeft op 2 juni 2021 dwangsombesluiten in moeten trekken die waren opgelegd aan een inwoner, die in mei 2020 als minderjarige was aangehouden op verdenking van bezit en handel in verdovende middelen. De zaak van de jongen werd behartigd door mr. mr. Jan-Hein van Dijk

De burgemeester van de Gemeente Westland legde vorig jaar aan de jongen een last onder dwangsom op van max. 20.000 euro en een invorderingsbeschikking van 5.000 euro vanwege drugsoverlast op straat en overtreding van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westland 2019.

Mr. Jan-Hein van Dijk maakte vervolgens namens de jongen bezwaar tegen de dwangsombesluiten, maar de burgemeester wees alle bezwaren af. Daarna ging de jongen in beroep bij de rechtbank (sector bestuursrecht). In die procedure trok de burgemeester alsnog op 2 juni 2021 beide dwangsombesluiten in, omdat hij vreesde de zaak te verliezen.

Overigens was de strafrechter in januari 2021 al niet overtuigd dat de jongen strafbare feiten had gepleegd en sprak hem vrij van alle aanklachten. Ook oordeelde de rechter dat de politie (gemeente Naaldwijk) onrechtmatig had gehandeld.

Inmiddels heeft de jongen aangifte gedaan van meineed en valsheid in geschrifte tegen een opsporingsambtenaar en om schadevergoeding verzocht.

 

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?