12 januari 2020 Nieuws

Column: Eerlijk spel?

door Ilse van der Meer

Als er een strafzaak tegen je loopt, raak je op veel onderdelen de zeggenschap en controle over je leven kwijt. De eerste tijd is het onderzoek in handen van het openbaar ministerie. Zij bepalen welk onderzoek er gebeurt en welk onderzoek niet. Zij bepalen welk onderzoek de verdediging en de rechtbank mag zien en op welk moment dat is. Op basis van het door het openbaar ministerie geleide onderzoek en de selectie daarvan worden belangrijke beslissingen genomen. Dat eenzijdige onderzoek bijvoorbeeld geeft de rechters de informatie op basis waarvan de detentie wordt beoordeeld. Als advocaat wijs ik er altijd op dat het een risico is om iemand vast te zetten in het vroege stadium van het onderzoek zonder dat de verdediging onderzoek heeft kunnen laten doen. Het kan zo zijn dat na onderzoek van de verdediging de zaak er heel anders uit ziet en dan is iemand van zijn vrijheid beroofd geweest, heeft zijn baan, zijn huis en misschien nog erger verloren.

Dat de verdediging pas later aan bod komt met onderzoekswensen…..lees verder in Timeys, blad voor gedetineerden.

 

Relevant nieuws

Voorarrest geschorst vanwege Coronacrisis

De eerste Coronarechtspraak is een feit. Op 19 maart 2020 zijn twee verdachten door de Rechtbank in Alkmaar in vrijheid gesteld (mede) vanwege de Corona-uitbraak. De raadkamer van de rechtbank schorste de voorlopige hechtenis van de verdachten en gaf in een uitgebreide motivering het beoordelingskader van een verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis met het oog op nieuwe aspecten die verband houden met de uitbraak van het Coronavirus. De rechtbank overweegt dat het Coronavirus de rechtspraak voor nieuwe vragen…

Maatregelen Coronavirus

Ons kantoor heeft maatregelen genomen om besmetting en verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Wij volgen daarbij de aanwijzingen van het RIVM en de overheid op. De Rechtspraak heeft besloten vanaf dinsdag 17 maart tot en met 6 april de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zittingen gaan wel door. Om welke zittingen dat gaat, leest u hier. Wij werken dus door. Zoals u van ons gewend bent zijn wij telefonisch en per e-mail gewoon bereikbaar.

Ontnemingsmaatregel Saban B. gehalveerd

Het Openbaar Ministerie had in eerste aanleg gevorderd dat B. ruim 3,3 miljoen euro aan de Staat moest betalen. Dit bedrag zou de opbrengst van door B. gepleegde mensenhandel zijn geweest. De Rechtbank te Almelo bracht dat bedrag terug naar iets meer dan 2 miljoen euro. B. was het niet eens met die uitspraak en ging in hoger beroep. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft hem vervolgens de verplichting opgelegd tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 1.452.000,=. B.…

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?