12 januari 2020 Nieuws

Column: Eerlijk spel?

door Ilse van der Meer

Als er een strafzaak tegen je loopt, raak je op veel onderdelen de zeggenschap en controle over je leven kwijt. De eerste tijd is het onderzoek in handen van het openbaar ministerie. Zij bepalen welk onderzoek er gebeurt en welk onderzoek niet. Zij bepalen welk onderzoek de verdediging en de rechtbank mag zien en op welk moment dat is. Op basis van het door het openbaar ministerie geleide onderzoek en de selectie daarvan worden belangrijke beslissingen genomen. Dat eenzijdige onderzoek bijvoorbeeld geeft de rechters de informatie op basis waarvan de detentie wordt beoordeeld. Als advocaat wijs ik er altijd op dat het een risico is om iemand vast te zetten in het vroege stadium van het onderzoek zonder dat de verdediging onderzoek heeft kunnen laten doen. Het kan zo zijn dat na onderzoek van de verdediging de zaak er heel anders uit ziet en dan is iemand van zijn vrijheid beroofd geweest, heeft zijn baan, zijn huis en misschien nog erger verloren.

Dat de verdediging pas later aan bod komt met onderzoekswensen…..lees verder in Timeys, blad voor gedetineerden.

 

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?