23 april 2019 Nieuws

Dierenrechtenactivisten gaan in verzet

Dierenrechtenactivisten van de Vegan Strike Group maken bezwaar tegen de oplegging van 100 uren taakstraf middels een strafbeschikking van de officier van justitie. Ze zijn het niet eens met de gerezen verdenking huisvredebreuk en/of smaad en vinden de 100 uren taakstraf niet in verhouding staan tot wat er in de Efteling is voorgevallen.

Lees hier meer

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?