13 november 2019 Nieuws

Documentaire “Nederland Fraudeland” smetvrij?

Gerard Spong schreef over een fraudezaak waarin ik samen met hem bijstand verleen:

Kleeft aan de documentaire “Nederland Fraudeland” van Selfmade Films zelf een smet? De rechtbank en het openbaar ministerie in Rotterdam weigeren angstvallig de verdediging een kopie te geven van het mediacontract dat met het openbaar ministerie is afgesloten. Onduidelijk blijft zo wie wie waarvoor heeft betaald. Doel van de documentaire zou zijn een realistisch beeld te geven van het werk van de FIOD. Valt daaronder ook het achterhouden van een cruciaal stuk voor de verdediging? Ook journaliste Esther Rosenberg van NRC Handelsblad, die in haar artikel zelf uit het mediacontract citeert, geeft de verdediging geen kopie. De verdachte op wie de schijnwerpers worden gericht, wordt zo zelf door de rechtbank, het openbaar ministerie en de media in het duister gelaten. De nagestreefde transparantie in de rechtspleging stelt dus niks voor.

Ik deel deze mening. Het ontbreken van transparantie, maakt dat controle van procespartijen niet mogelijk is, waardoor onzeker is of verdachten een eerlijk proces krijgen.

bericht in NRC Handelsblad

https://www.spongadvocaten.nl/publicaties

Relevant nieuws

Voorarrest geschorst vanwege Coronacrisis

De eerste Coronarechtspraak is een feit. Op 19 maart 2020 zijn twee verdachten door de Rechtbank in Alkmaar in vrijheid gesteld (mede) vanwege de Corona-uitbraak. De raadkamer van de rechtbank schorste de voorlopige hechtenis van de verdachten en gaf in een uitgebreide motivering het beoordelingskader van een verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis met het oog op nieuwe aspecten die verband houden met de uitbraak van het Coronavirus. De rechtbank overweegt dat het Coronavirus de rechtspraak voor nieuwe vragen…

Maatregelen Coronavirus

Ons kantoor heeft maatregelen genomen om besmetting en verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Wij volgen daarbij de aanwijzingen van het RIVM en de overheid op. De Rechtspraak heeft besloten vanaf dinsdag 17 maart tot en met 6 april de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zittingen gaan wel door. Om welke zittingen dat gaat, leest u hier. Wij werken dus door. Zoals u van ons gewend bent zijn wij telefonisch en per e-mail gewoon bereikbaar.

Ontnemingsmaatregel Saban B. gehalveerd

Het Openbaar Ministerie had in eerste aanleg gevorderd dat B. ruim 3,3 miljoen euro aan de Staat moest betalen. Dit bedrag zou de opbrengst van door B. gepleegde mensenhandel zijn geweest. De Rechtbank te Almelo bracht dat bedrag terug naar iets meer dan 2 miljoen euro. B. was het niet eens met die uitspraak en ging in hoger beroep. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft hem vervolgens de verplichting opgelegd tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 1.452.000,=. B.…

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?