27 april 2024 Nieuws

Hof: geen detentie voor mensensmokkel

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 26 april 2024 een man veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden en 220 werkstraf vanwege mensensmokkel van 9 Afghanen in een bestelbusje naar Engeland. De rechtbank legde in eerste instantie 18 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf op: ECLI:NL:RBROT:2018:3883.

Maar het hof is met de raadsman van oordeel dat de man niet naar de gevangenis hoeft. Het hof heeft, gelet op de uitzonderlijke omstandigheden in dit geval, in het voordeel van de verdachte sterk afgeweken van door het OM gevorderde straf van 24 maanden gevangenisstraf en de landelijke oriëntatiepunten voor straftoemeting. Hierbij was van belang dat de feiten meer dan 8 jaar geleden hebben plaatsgevonden, de relatief geringe rol van de verdachte (als medepleger), de omstandigheid dat de man niet eerder en ook daarna nooit (meer) met politie en justitie in aanraking is gekomen en zijn overige positieve persoonlijke omstandigheden.

De uitspraak is inmiddels onherroepelijk.

De verdachte wordt bijgestaan door mr. J.H. van Dijk

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?