1 april 2021 Nieuws

Nieuw: gratis advocaatconsult bij OM-strafbeschikking

Verdachten kunnen sinds 1 april 2021 een gratis gesprek met een advocaat krijgen bij een OM-strafbeschikking. Dit is een eenmalig consult. Verdachten kunnen dit consult voorafgaand aan het verhoor bij de officier van justitie krijgen bij een voornemen tot oplegging van een strafbeschikking (artikel 257c van het Wetboek van Strafvordering). Er wordt geen eigen bijdrage opgelegd. Er is altijd een advocaat die piketdienst heeft. De verdachte kan echter ook zelf een advocaat raadplegen.

Indien u onze bijstand wenst kunt u uiteraard met ons contact opnemen. Wij helpen u graag verder!

Met een strafbeschikking kan een geldboete, een taakstraf van maximaal 180 uren of een schadevergoedingsmaatregel worden opgelegd. De bedoeling van de kosteloze gesprekken is dat verdachten door een advocaat goed worden geïnformeerd over de OM-strafbeschikking en de gevolgen daarvan. Verdachten krijgen tijdens het consult van de advocaat ook informatie over de (verdere) mogelijkheden van gesubsidieerde rechtsbijstand voor het geval zij de strafbeschikking niet accepteren.

Meer informatie leest u op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?