18 september 2019 Nieuws

Overlijden collega Derk Wiersum

Geschokt en verdrietig hebben wij kennisgenomen van de dood van onze zeer gedreven en prettige collega, strafrechtsadvocaat en rechter-plaatsvervanger Derk Wiersum. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen, andere nabestaanden en zijn vrienden. Wij wensen hen alle sterkte toe bij dit niet te bevatten verlies.

Ilse van der Meer en Jan-Hein van Dijk

De Stichting Derk Wiersum is opgericht met als voornaamste doel een bijdrage te leveren aan een studiefonds voor zijn kinderen. Initiatiefnemers Marcel van Gessel, Micha Jonge Vos en Veerle Hammerstein in samenwerking met de Amsterdamse Orde van Advocaten. T. 020-6276684

Doneren, ook anoniem, kan via: www.stichtingderkwiersum.nl

Relevant nieuws

Voorarrest geschorst vanwege Coronacrisis

De eerste Coronarechtspraak is een feit. Op 19 maart 2020 zijn twee verdachten door de Rechtbank in Alkmaar in vrijheid gesteld (mede) vanwege de Corona-uitbraak. De raadkamer van de rechtbank schorste de voorlopige hechtenis van de verdachten en gaf in een uitgebreide motivering het beoordelingskader van een verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis met het oog op nieuwe aspecten die verband houden met de uitbraak van het Coronavirus. De rechtbank overweegt dat het Coronavirus de rechtspraak voor nieuwe vragen…

Maatregelen Coronavirus

Ons kantoor heeft maatregelen genomen om besmetting en verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Wij volgen daarbij de aanwijzingen van het RIVM en de overheid op. De Rechtspraak heeft besloten vanaf dinsdag 17 maart tot en met 6 april de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zittingen gaan wel door. Om welke zittingen dat gaat, leest u hier. Wij werken dus door. Zoals u van ons gewend bent zijn wij telefonisch en per e-mail gewoon bereikbaar.

Ontnemingsmaatregel Saban B. gehalveerd

Het Openbaar Ministerie had in eerste aanleg gevorderd dat B. ruim 3,3 miljoen euro aan de Staat moest betalen. Dit bedrag zou de opbrengst van door B. gepleegde mensenhandel zijn geweest. De Rechtbank te Almelo bracht dat bedrag terug naar iets meer dan 2 miljoen euro. B. was het niet eens met die uitspraak en ging in hoger beroep. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft hem vervolgens de verplichting opgelegd tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 1.452.000,=. B.…

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?