18 september 2019 Nieuws

Overlijden collega Derk Wiersum

Geschokt en verdrietig hebben wij kennisgenomen van de dood van onze zeer gedreven en prettige collega, strafrechtsadvocaat en rechter-plaatsvervanger Derk Wiersum. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen, andere nabestaanden en zijn vrienden. Wij wensen hen alle sterkte toe bij dit niet te bevatten verlies.

Ilse van der Meer en Jan-Hein van Dijk

De Stichting Derk Wiersum is opgericht met als voornaamste doel een bijdrage te leveren aan een studiefonds voor zijn kinderen. Initiatiefnemers Marcel van Gessel, Micha Jonge Vos en Veerle Hammerstein in samenwerking met de Amsterdamse Orde van Advocaten. T. 020-6276684

Doneren, ook anoniem, kan via: www.stichtingderkwiersum.nl

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?