9 mei 2019 Nieuws

PIJ-maatregel moet geen jeugd-tbs worden

Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ) moet niet veranderen in jeugd-tbs. Dat stelt de Raad voor de Rechtspraak in zijn advies (pdf, 653,5 KB) aan Minister Dekker. De Raad voor de Rechtspraak is van oordeel dat moet worden voorkomen dat het bijzondere karakter van het jeugdstrafrecht uit het oog wordt verloren. De Raad verwijst in dit verband naar de ontstaansgeschiedenis van de PIJ-maatregel en de keuze die destijds is gemaakt voor de “plaatsing in een inrichting voor jeugdigen.” Deze benaming sluit aan bij het karakter van de maatregel. De PIJ is een behandelmaatregel voor minderjarigen die een ernstig misdrijf hebben gepleegd. Het stigmatiserende effect van de voorgestelde wijziging in benaming – jeugd-TBS in plaats van PIJ-maatregel – moet niet worden onderschat. Als PIJ verandert in jeugd-tbs drukt dat een stempel op kinderen, alsof ze voor altijd misdadigers zijn. Dat belemmert een gunstige ontwikkeling, terwijl de PIJ-maatregel juist in het belang moet zijn van een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van de jeugdige. Het jeugdstrafrecht, waarvan de PIJ-maatregel onderdeel is, is gericht op een pedagogische, opvoedkundige bestraffing. Bij de berechting van volwassenen ligt de nadruk meer op vergelding en afschrikking. Daarom is de PIJ-maatregel ook anders dan TBS voor volwassenen. De TBS-maatregel veel meer bedoeld om de samenleving te beschermen.

Door de voorgestelde wijzigingen ontstaat de indruk dat het verschil tussen de TBS voor volwassenen en voor jeugdigen maar klein is. Maar dat is niet zo, aldus De Raad voor de Rechtspraak in zijn advies van 3 april 2019 voor de Minister van Rechtsbescherming.

 

 

 

Relevant nieuws

Voorarrest geschorst vanwege Coronacrisis

De eerste Coronarechtspraak is een feit. Op 19 maart 2020 zijn twee verdachten door de Rechtbank in Alkmaar in vrijheid gesteld (mede) vanwege de Corona-uitbraak. De raadkamer van de rechtbank schorste de voorlopige hechtenis van de verdachten en gaf in een uitgebreide motivering het beoordelingskader van een verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis met het oog op nieuwe aspecten die verband houden met de uitbraak van het Coronavirus. De rechtbank overweegt dat het Coronavirus de rechtspraak voor nieuwe vragen…

Maatregelen Coronavirus

Ons kantoor heeft maatregelen genomen om besmetting en verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Wij volgen daarbij de aanwijzingen van het RIVM en de overheid op. De Rechtspraak heeft besloten vanaf dinsdag 17 maart tot en met 6 april de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zittingen gaan wel door. Om welke zittingen dat gaat, leest u hier. Wij werken dus door. Zoals u van ons gewend bent zijn wij telefonisch en per e-mail gewoon bereikbaar.

Ontnemingsmaatregel Saban B. gehalveerd

Het Openbaar Ministerie had in eerste aanleg gevorderd dat B. ruim 3,3 miljoen euro aan de Staat moest betalen. Dit bedrag zou de opbrengst van door B. gepleegde mensenhandel zijn geweest. De Rechtbank te Almelo bracht dat bedrag terug naar iets meer dan 2 miljoen euro. B. was het niet eens met die uitspraak en ging in hoger beroep. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft hem vervolgens de verplichting opgelegd tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 1.452.000,=. B.…

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?