8 februari 2021 Nieuws

Schadevergoeding na onterecht voorarrest verhoogd

De schadevergoeding die personen kunnen eisen als ze, achteraf bezien, onterecht in voorarrest hebben gezeten, wordt per 1 maart 2021 verhoogd. Het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) heeft daartoe besloten. Ook de kosten die worden gemaakt voor een verzoekschrift om bijvoorbeeld advocaatkosten, reiskosten of gederfde werkuren terug te krijgen, worden ruimer gecompenseerd. De reden daarvoor is dat de vergoedingen al jaren niet zijn aangepast aan de inflatie.

Een verblijf in een politiecel (ex art. 553 Sv) wordt dan met 130 euro vergoed, een dag in het huis van bewaring met 100 euro. De standaardvergoeding voor de kosten van rechtsbijstand voor het opstellen, indienen en eventueel toelichten van een verzoekschrift (art. 529, 530 en 533 Sv) is na de verhoging 340 euro, of het dubbele (680 euro) als een mondelinge behandeling van dat verzoekschrift nodig is.

De oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken op rechtspraak.nl zijn inmiddels aangepast.

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?