12 augustus 2022 Nieuws

Hof: wel schadevergoeding na sepot

De Rechtbank Haarlem had eerder het verzoek om vergoeding van advocatenkosten afgewezen, omdat de strafzaak was geëindigd in een sepot na mediation. De rechtbank oordeelde dat als de zaak (wel) door de rechter zou zijn behandeld er een veroordeling zou zijn gevolgd. De gewezen verdachte was hier niet mee eens en ging in hoger beroep.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft vervolgens terecht geoordeeld dat de rechter in een dergelijke schadeprocedure niet zelfstandig een oordeel mag vellen over de schuld van de verdachte. Er is in een dergelijke geval geen plaats meer voor een inhoudelijk oordeel over schuld. De eerste rechter had zich dan ook niet mogen uitlaten over de vraag of een vervolging (hoogst) waarschijnlijk of onmiskenbaar tot een veroordeling zou hebben geleid. Het hof vernietigde de beslissing van de rechtbank en wees het schadevergoedingsverzoek alsnog toe.

Deze zaak werd behandeld door mr. I.J.K. van der Meer

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?