28 september 2019 Nieuws

Staking piketadvocaten januari 2020

Van Dijk Van der Meer Advocaten sluit zich aan bij de landelijke staking door strafrechtadvocaten. In de eerste twee weken van januari 2020 worden door ons geen piketdiensten gedaan en geen piketmeldingen aangenomen. De Nederlandse Orde van Advocaten en de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten roepen alle strafrechtadvocaten op hetzelfde te doen.

Wat is het probleem?

Een verdachte die op het politiebureau vastzit en zelf geen advocaat kan betalen krijgt een advocaat toegewezen, die wordt betaald door de overheid. Dit is een vorm van pro deo rechtsbijstand. De piketadvocaat heeft piketdienst en bezoekt de verdachte op het politiebureau na een melding door de politie. Een piketadvocaat heeft dienst in de regio waar hij werkt. De dienst duurt van 7.00 uur tot 20.00 uur, ook in het weekend. Advocaten krijgen voor complexe zaken maar een beperkt aantal uren betaald en er is een standaardvergoeding voor piketmeldingen, ook als die bovengemiddeld veel tijd kosten. Wacht- en reistijd wordt niet vergoed. De vergoeding voor deze gesubsidieerde rechtsbijstand is veel te laag.

Waarom deze staking?

De staking wordt gedaan uit onvrede over de vergoedingen voor piketdiensten. Een onafhankelijke commissie, de Commissie Van der Meer, constateerde in 2017 dat er 127 miljoen euro per jaar nodig is voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Toch wil minister Dekker van Rechtsbescherming geen extra geld vrijmaken. Prinsjesdag 2019 heeft weer verduidelijkt dat het kabinet er bewust voor kiest de noodzakelijke extra financiering voor de gefinancierde rechtsbijstand niet ter beschikking te stellen. Zelfs nu het begrotingsoverschot daarvoor alle ruimte biedt en het kabinet voor de rechtspraak, het openbaar ministerie, de politie en de jeugdzorg wel veel extra geld heeft vrijgemaakt.

 

Relevant nieuws

Voorarrest geschorst vanwege Coronacrisis

De eerste Coronarechtspraak is een feit. Op 19 maart 2020 zijn twee verdachten door de Rechtbank in Alkmaar in vrijheid gesteld (mede) vanwege de Corona-uitbraak. De raadkamer van de rechtbank schorste de voorlopige hechtenis van de verdachten en gaf in een uitgebreide motivering het beoordelingskader van een verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis met het oog op nieuwe aspecten die verband houden met de uitbraak van het Coronavirus. De rechtbank overweegt dat het Coronavirus de rechtspraak voor nieuwe vragen…

Maatregelen Coronavirus

Ons kantoor heeft maatregelen genomen om besmetting en verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Wij volgen daarbij de aanwijzingen van het RIVM en de overheid op. De Rechtspraak heeft besloten vanaf dinsdag 17 maart tot en met 6 april de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zittingen gaan wel door. Om welke zittingen dat gaat, leest u hier. Wij werken dus door. Zoals u van ons gewend bent zijn wij telefonisch en per e-mail gewoon bereikbaar.

Ontnemingsmaatregel Saban B. gehalveerd

Het Openbaar Ministerie had in eerste aanleg gevorderd dat B. ruim 3,3 miljoen euro aan de Staat moest betalen. Dit bedrag zou de opbrengst van door B. gepleegde mensenhandel zijn geweest. De Rechtbank te Almelo bracht dat bedrag terug naar iets meer dan 2 miljoen euro. B. was het niet eens met die uitspraak en ging in hoger beroep. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft hem vervolgens de verplichting opgelegd tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 1.452.000,=. B.…

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?