28 september 2019 Nieuws

Staking piketadvocaten januari 2020

Van Dijk Van der Meer Advocaten sluit zich aan bij de landelijke staking door strafrechtadvocaten. In de eerste twee weken van januari 2020 worden door ons geen piketdiensten gedaan en geen piketmeldingen aangenomen. De Nederlandse Orde van Advocaten en de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten roepen alle strafrechtadvocaten op hetzelfde te doen.

Wat is het probleem?

Een verdachte die op het politiebureau vastzit en zelf geen advocaat kan betalen krijgt een advocaat toegewezen, die wordt betaald door de overheid. Dit is een vorm van pro deo rechtsbijstand. De piketadvocaat heeft piketdienst en bezoekt de verdachte op het politiebureau na een melding door de politie. Een piketadvocaat heeft dienst in de regio waar hij werkt. De dienst duurt van 7.00 uur tot 20.00 uur, ook in het weekend. Advocaten krijgen voor complexe zaken maar een beperkt aantal uren betaald en er is een standaardvergoeding voor piketmeldingen, ook als die bovengemiddeld veel tijd kosten. Wacht- en reistijd wordt niet vergoed. De vergoeding voor deze gesubsidieerde rechtsbijstand is veel te laag.

Waarom deze staking?

De staking wordt gedaan uit onvrede over de vergoedingen voor piketdiensten. Een onafhankelijke commissie, de Commissie Van der Meer, constateerde in 2017 dat er 127 miljoen euro per jaar nodig is voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Toch wil minister Dekker van Rechtsbescherming geen extra geld vrijmaken. Prinsjesdag 2019 heeft weer verduidelijkt dat het kabinet er bewust voor kiest de noodzakelijke extra financiering voor de gefinancierde rechtsbijstand niet ter beschikking te stellen. Zelfs nu het begrotingsoverschot daarvoor alle ruimte biedt en het kabinet voor de rechtspraak, het openbaar ministerie, de politie en de jeugdzorg wel veel extra geld heeft vrijgemaakt.

 

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?