25 oktober 2021 Nieuws

Uitlevering aan Bermuda

Op 12 oktober 2021 heeft de rechtbank te Zwolle geoordeeld dat een Britse man uitgeleverd mag worden aan Bermuda. Bermuda heeft om zijn uitlevering verzocht om een aantal financiële strafbare feiten te kunnen vervolgen. De verdediging heeft o.a. aangevoerd dat de uitlevering voor witwassen ontoelaatbaar moet worden verklaard omdat voor witwassen geen verdragsbasis bestaat. De rechtbank heeft echter in het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland tot uitleveringen van misdadigers uit 1898 aanknopingspunten gezien dat ook voor witwassen de uitlevering toelaatbaar kan worden verklaard.

De verdediging is het niet met de uitspraak eens en heeft namens de man beroep in cassatie ingesteld.

De man wordt bijgestaan door mr. I.J.K. van der Meer.

De volledige uitspraak leest u hier: ECLI:NL:RBOVE:2021:3798

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?