20 augustus 2019 Nieuws

Verhoging strafmaat vuurwapenbezit minderjarige

Amsterdamse verhoging straf vuurwapenbezit nu ook voor minderjarige

In mei 2019 hebben de Amsterdamse strafrechters besloten om eigen (hogere) oriëntatiepunten voor strafoplegging met betrekking tot vuurwapenbezit vast te stellen. Dit als reactie op het toenemend aantal liquidaties en andere strafbare feiten waarbij vuurwapens worden gebruikt. Doel is normbevestiging en het afgeven van het signaal dat het bezit en gebruik van vuurwapens in Amsterdam onacceptabel is en dat de rechtbank aandacht heeft voor de zorgwekkende (bovengemiddelde) toename van wapengeweld.

De kinderrechters in Amsterdam hebben ook besloten om ten aanzien van het bezit van (echte) vuurwapens door minderjarigen per 20 augustus aan te sluiten bij deze verhoging van de uitgangspunten voor strafoplegging. In plaats van het landelijke oriëntatiepunt voor het voorhanden hebben van een (echt) vuurwapen door een minderjarige first-offender (“vanaf 6 weken jeugddetentie”) wordt het Amsterdamse oriëntatiepunt: “vanaf drie maanden jeugddetentie”. Ook kunnen strafverzwarende omstandigheden in aanmerking worden genomen, hoewel niet is bepaald dat per omstandigheid een vaste extra detentieduur dient te gelden. Het pedagogisch karakter van de strafprocedure tegen minderjarigen staat voorop en het belang van het kind blijft de eerste overweging. In opvoedkundig perspectief past het om vuurwapenbezit strenger te bestraffen.

Is dit zomaar toegestaan? 

“Amsterdamse rechters mogen hierin hun eigen afweging maken”, zegt Sonja van der Graaf van de Raad voor de Rechtspraak. “Daar zijn ze geheel onafhankelijk in.”

De nieuwe richtlijn verandert niet dat de rechter in iedere zaak vrij is om deze oriëntatiepunten te gebruiken of niet. Rechters mogen bovendien gelijke gevallen niet ongelijk behandelen. Een jeugdige verdachte in Amsterdam mag onder gelijke omstandigheden niet zwaarder worden gestraft dan bijvoorbeeld een Rotterdamse minderjarige. Deze ontwikkeling wordt door advocaten nauwlettend gevolgd.

Relevant nieuws

Voorarrest geschorst vanwege Coronacrisis

De eerste Coronarechtspraak is een feit. Op 19 maart 2020 zijn twee verdachten door de Rechtbank in Alkmaar in vrijheid gesteld (mede) vanwege de Corona-uitbraak. De raadkamer van de rechtbank schorste de voorlopige hechtenis van de verdachten en gaf in een uitgebreide motivering het beoordelingskader van een verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis met het oog op nieuwe aspecten die verband houden met de uitbraak van het Coronavirus. De rechtbank overweegt dat het Coronavirus de rechtspraak voor nieuwe vragen…

Maatregelen Coronavirus

Ons kantoor heeft maatregelen genomen om besmetting en verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Wij volgen daarbij de aanwijzingen van het RIVM en de overheid op. De Rechtspraak heeft besloten vanaf dinsdag 17 maart tot en met 6 april de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zittingen gaan wel door. Om welke zittingen dat gaat, leest u hier. Wij werken dus door. Zoals u van ons gewend bent zijn wij telefonisch en per e-mail gewoon bereikbaar.

Ontnemingsmaatregel Saban B. gehalveerd

Het Openbaar Ministerie had in eerste aanleg gevorderd dat B. ruim 3,3 miljoen euro aan de Staat moest betalen. Dit bedrag zou de opbrengst van door B. gepleegde mensenhandel zijn geweest. De Rechtbank te Almelo bracht dat bedrag terug naar iets meer dan 2 miljoen euro. B. was het niet eens met die uitspraak en ging in hoger beroep. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft hem vervolgens de verplichting opgelegd tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 1.452.000,=. B.…

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?