20 april 2024 Nieuws

Vrijspraak verkrachting

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 18 april 2024 een man vrijgesproken van ontucht (feit 1) en verkrachting (feit 2) van zijn (minderjarige) dochter.

Mr. Van der Meer heeft uitvoerig bepleit dat ten aanzien van beide feiten niet is voldaan aan het vereiste bewijsminimum van artikel 342 lid 2 van het Wetboek van Strafvordering, omdat al het bewijs direct of indirect afkomstig is van de dochter. Verder is (t.a.v. feit 2) betoogd dat er geen wettig en overtuigend bewijs is voor het vereiste van dwang of misbruik van positie door verdachte.

De rechtbank volgde het betoog van de advocaat en sprak de verdachte integraal vrij. De man is direct in vrijheid gesteld.

Deze zaak werd behandeld door mr. Ilse van der Meer.

De uitspraak lees u hier: ECLI:NL:RBMNE:2024:2318.

 

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?