28 september 2022 Case

Beroep tegen tijdelijk huisverbod gegrond (3)

De Rechtbank Haarlem heeft op 27 september 2022 het beroep tegen een tijdelijk huisverbod (van 10 dagen) gegrond verklaard i.v.m. geschonden hoorplicht. Gedetineerde beoogde uithuisgeplaatste was onvoldoende in de gelegenheid gesteld om over het voorgenomen besluit gehoord te worden en van zijn recht daarop effectief gebruik te kunnen maken. Het beroep was door mr. J.H. van Dijk namens de uithuisgeplaatste ingediend.

Op grond van de Wet tijdelijk huisverbod kan de burgemeester een huisverbod opleggen aan een persoon indien blijkt dat zijn of haar aanwezigheid in een woning ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van huisgenoten. In dit geval had de hulpofficier van justitie de betrokken persoon kort gebeld via de intercom van zijn cel op het politiebureau en hem het voorgenomen huisverbod meegedeeld. Dat was in strijd met de hoorplicht (art. 4:8 Algemene wet bestuursrecht). De rechtbank oordeelde dat betrokkene niet effectief gehoord was en evenmin gewezen was op de mogelijkheid van rechtsbijstand.

De volledige uitspraak ECLI:NL:RBNHO:2022:8599

(vergelijkbare uitspraak van 3 januari 2022: ECLI:NL:RBNHO:2022:248.)

Krijgt u plotseling te maken met een huisverbod? Laat u niet door de situatie overvallen. U hebt rechten en u dient dus gehoord te worden. Meer informatie leest in deze folder: u-heeft-een-huisverbod-wat-nu?

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?