16 maart 2023 Case

Beroep tegen tijdelijk huisverbod gegrond (4)

De voorzieningenrechter in de Rechtbank Haarlem heeft op 10 maart 2023 het beroep tegen de verlenging van een tijdelijk huisverbod (van 18 dagen) gegrond verklaard. Het beroep was door mr. J.H. van Dijk namens de uithuisgeplaatste ingediend.

Op grond van de Wet tijdelijk huisverbod kan de burgemeester een huisverbod opleggen aan een persoon indien blijkt dat zijn of haar aanwezigheid in een woning ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van huisgenoten. Volgens de rechter was het gevaar of een ernstig vermoeden daarvan in voldoende mate afgenomen en lag het niet aan verzoeker dat er nog geen (veiligheids)afspraken zijn gemaakt en dat er nog geen hulpverlening van de grond is gekomen. Het huisverbod en het contactverbod werd daarom per direct opgeheven.

De volledige uitspraak: wordt gepubliceerd.

Krijgt u plotseling te maken met een huisverbod? Laat u niet door de situatie overvallen. U hebt rechten en u dient dus gehoord te worden. Meer informatie leest in deze folder: u-heeft-een-huisverbod-wat-nu?

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?