11 november 2022 Case

Vrijspraak verduistering op Bonaire

Het Gerecht in eerste aanleg BES, locatie Bonaire, heeft op 9 november jl. een verdachte vrijgesproken vanwege verduistering in dienstbetrekking bij een voormalig werkgever op Bonaire.

De werkgever had in 2019 aangifte van verduistering gedaan, maar de Officier van Justitie op Bonaire besloot de zaak te seponeren wegens gebrek aan bewijs. Daarop volgde een zogenaamde art. 15 klacht procedure (in Nederland art. 12 Sv) bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De werkgever klaagde bij het hof over de OM-beslissing tot niet vervolging. Die klacht slaagde en het OM moest alsnog de verdachte(n) vervolgen en dagvaarden.

Mr. Van Dijk kreeg echter van het Gemeenschappelijk Hof bijzondere toestemming (ex art. 57 Sv Antillen) om de verdachte op Bonaire via een videoverbinding bij te staan. Hij heeft vervolgens vrijspraak bepleit.

Uiteindelijk sprak de rechter op 9 november 2022 de verdachte integraal vrij.

De verdachte werd bijgestaan door mr. Jan-Hein van Dijk en mr. Paula Janssen, advocaat te Curaçao.

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?