15 augustus 2022 Case

Bezwaar DNA minderjarige gegrond

De Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, heeft op 15 augustus 2022 het bezwaar van een minderjarige veroordeelde tegen de opslag en verwerking van zijn DNA gegrond verklaard. De jongen was ten tijde van het plegen van het feit 14 jaar jong. Het feit betrof medeplichtigheid aan mishandeling, bestaande uit het filmen van de mishandeling. De veroordeelde heeft zelf geen fysieke bijdrage aan de mishandeling geleverd. Voorts blijkt uit het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming dat het recidivegevaar als (zeer) laag wordt ingeschat.

Zoals door mr. Van Dijk verzocht, moet de officier van justitie het celmateriaal terstond vernietigen.

De zaak van vandaag werd behandeld door: mr. J.H. van Dijk

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?