5 september 2019 Case

Hof wijst vordering ontneming vanwege hennepteelt af

04-09-2019.  Betrokkene is veroordeeld voor het aanwezig hebben van hennepplanten in een woning en in een auto, te Aalsmeer. De vordering ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel werd niet gebaseerd op dit strafbare feit maar op andere feiten in de zin van artikel 36e Wetboek van strafrecht.
Met de advocaat (Van Dijk) was het Amsterdamse gerechtshof van oordeel dat het OM onvoldoende heeft aangevoerd op grond waarvan aannemelijk is dat de veroordeelde daadwerkelijk betrokken is geweest bij andere strafbare feiten en dat hij daarmee wederrechtelijk voordeel heeft verkregen. Uit het onderzoek ter terechtzitting blijkt slechts dat de veroordeelde enkele keren op de [straat] te Aalsmeer is gesignaleerd. Dit is volgens het hof onvoldoende om de daadwerkelijke betrokkenheid van de veroordeelde bij het telen van de hennepplanten (in een eerder stadium) vast te kunnen stellen. Bovendien laat zich moeilijk vaststellen welk voordeel de veroordeelde daadwerkelijk uit deze andere feiten heeft behaald.

Het hof heeft de ontnemingsvordering van duizenden euro’s in zijn geheel afgewezen. De rechtbank had de ontnemingsvordering wel toegewezen, maar op onjuiste gronden.

De zaak werd behandeld door mr. Van Dijk

 

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?