10 september 2019 Case

Rechtbank NH oordeelt DNA-bezwaar gegrond

De Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, heeft op 9 september 2019, (zaaknummers: RK 19-006356 en RK 19-006358, niet gepubl.) het bezwaarschrift tegen de opname van het DNA-profiel van twee cliënten in de databank gegrond verklaard. Het bevel tot afname van DNA werd gegeven na een veroordeling voor het voorhanden hebben van een vervalst paspoort. De rechtbank was van oordeel dat de aard van dit misdrijf meebrengt dat sprake is van de uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b van de Wet DNA-onderzoek veroordeelden. De rechtbank zag niet in hoe DNA-onderzoek van betekenis kan zijn bij de voorkoming, opsporing, vervolging en berechting van een misdrijf als door veroordeelden gepleegd.

Deze zaak werd behandeld door mr. Van der Meer

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?