8 april 2022 Case

Voorarrest geschorst verdachten mensenhandel

Op 21 maart 2022 heeft de rechtbank in Haarlem na drie maanden het voorarrest geschorst van een 21-jarige vrouw, die ervan verdacht wordt (samen met haar vriend) drie minderjarigen in de prostitutie te hebben uitgebuit. De vrouw is onder voorwaarden in vrijheid gesteld.

Weliswaar ligt de geschokte rechtsorde ten grondslag aan de voorlopige hechtenis, maar de zwaarwegende persoonlijke belangen van de verdachte geven aanleiding om het voorarrest te schorsen, aldus de rechtbank. Daarmee volgden de rechters het verzoek van haar advocaat, mr. Ilse van der Meer. De persoonlijke belangen van de vrouw waren met name gelegen in haar jeugdige leeftijd, het behoud van haar woning, de zorg voor haar (jonge) kind en het volgen van een opleiding.

Haar vriend moest wel vast blijven zitten. Zijn persoonlijk belangen wogen volgens de rechtbank niet zo zwaar. Tegen die beslissing ging zijn advocaat in hoger beroep. Het gerechtshof vond op 7 april 2022 dat (ook) hij zijn berechting in vrijheid mocht afwachten. Ook hij is inmiddels vrij.

Er zullen op verzoek van de verdediging eerst getuigen moeten worden gehoord. Wanneer de strafzaken inhoudelijk worden behandeld, is nog niet bekend.

De vrouw wordt bijgestaan door mr. Ilse van der Meer

De man wordt bijgestaan door mr. Jan-Hein van Dijk

 

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?