20 februari 2023 Nieuws

Bezwaar DNA minderjarige gegrond

De Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, heeft op 20 februari 2022 het bezwaar van een minderjarige veroordeelde tegen de opslag en verwerking van zijn DNA gegrond verklaard. De jongen was ten tijde van het plegen van het feit 17 jaar jong. Het feit betrof eenvoudige mishandeling van zijn moeder door middel van het geven van een harde duw.

Zoals door mr. Van Dijk verzocht, moet de officier van justitie het celmateriaal terstond vernietigen.

De zaak van vandaag werd behandeld door: mr. J.H. van Dijk

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?