8 december 2020 Nieuws

Coronaboete wordt niet meegenomen in de VOG-beoordeling

Overtredingen van de coronamaatregelen worden niet meegenomen in de beoordeling van een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Per 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in werking getreden. Om te voorkomen dat overtreders van de coronamaatregelen de kans lopen ook nog op een later moment in hun leven geconfronteerd worden met de gevolgen van de boetes is de regelgeving aangepast. Overtredingen van de coronamaatregelen worden daarom niet meegenomen in de beoordeling van een VOG-aanvraag. Het gaat onder andere om overtredingen van de veiligeafstandsnorm en het groepsvormingsverbod.

Oude geldboetes voor coronaovertredingen geschrapt

Na de inwerkingtreding van de tijdelijke Coronawet worden alle geldboetes die zijn opgelegd voor coronaovertredingen onder artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht geschrapt uit de justitiële documentatie (het ‘strafblad’). Het schrappen van geldboetes kan enige tijd in beslag nemen. Daarom worden overtredingen onder artikel 443 voorlopig niet meegenomen in de beoordeling van een VOG-aanvraag. Nieuwe overtredingen van de coronamaatregelen vallen onder het nieuwe wetsartikel 68bis en worden ook niet meegenomen in de beoordeling van een VOG-aanvraag.

VOG-beoordeling

Andere wetsartikelen (overtredingen en misdrijven) worden wel meegewogen bij de beoordeling van een VOG-aanvraag. Dan kijkt Justis of de strafbare feiten een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor u de VOG heeft aangevraagd. Sommige strafbare feiten vormen een bezwaar voor de ene baan of stage, maar voor de andere niet. Bij de beoordeling van elke aanvraag maakt Justis ook een individuele afweging. Naast het risico voor de functie worden ook de persoonlijke omstandigheden van een aanvrager meegewogen, zoals eventuele andere registraties van strafbare feiten en iemands persoonlijke belang bij het krijgen van de baan of stage.

Lees voor meer informatie over de VOG-beoordeling verder op onze pagina over de VOG

BRON:Ministerie J&V

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?