2 juli 2021 Case

Geen straf vanwege mensensmokkel

Het Gerechtshof Amsterdam heeft vandaag een 45-jarige Britse man veroordeeld vanwege de illegale smokkel van zijn zwangere Irakese vrouw, maar aan hem geen straf opgelegd.

De man voerde aan dat hij handelde uit (psychische) overmacht, dat zijn vrouw inmiddels asiel heeft aangevraagd en dat hij louter handelde uit humanitaire motieven. Hoewel het gerechtshof vond dat geen sprake was van een actuele noodsituatie, oordeelde het hof conform het verweer van mr. Van Dijk dat vanwege de bijzondere omstandigheden waaronder het feit is begaan geen straf op z’n plaats is. Het hof paste Artikel 9a Wetboek van Strafrecht¬†toe (rechterlijk pardon).

De politierechter legde eerder twee maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf op aan de man, die hij – achteraf dus ten onrechte – al heeft uitgezeten. De man heeft recht op een schadevergoeding.

De verdachte wordt bijgestaan door mr. Jan-Hein van Dijk

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?