1 december 2021 Nieuws

Verzoek schadevergoeding getuige toegewezen

De Rechtbank Amsterdam heeft op 23 november 2021 aan een getuige in een zedenzaak schadevergoeding toegekend, die door mr. J.H. van Dijk namens de getuige was ingediend.

De cliënt was eerder als getuige in een strafzaak door de zedenrecherche gehoord, waarna mr. J.H. van Dijk namens de getuige een schadevergoeding indiende voor de gemaakte kosten van rechtsbijstand. De officier van justitie vond echter dat het verzoek moest worden afgewezen. De rechtbank ging daar niet in mee, volgde het betoog van mr. Van Dijk en wees het verzoek tot vergoeding van de kosten raadsman toe.

De uitspraak is bijzonder, aangezien de wet spreekt van een schadevergoeding aan een “gewezen verdachte” (art. 530 Wetboek van strafvordering). In dit geval ging het echter formeel om een getuige. De rechtbank legde – gelet op de bijzondere omstandigheden – de wet terecht ruim uit.

De volledige uitspraak leest u hier: ECLI:NL:RBAMS:2021:7668.

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?