2 mei 2019 Nieuws

Weinig veroordelingen voor arbeidsuitbuiting

Er wordt amper iemand veroordeeld voor arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. Dat komt naar voren uit de Dadermonitor Mensenhandel 2013-2017 van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Het gaat bijvoorbeeld om uitbuiting in de land- en tuinbouw, de schoonmaakbranche of de horeca. Met criminele uitbuiting wordt bedoeld dat iemand wordt aangezet tot het plegen van strafbare feiten. Dat het in de helft van de zaken niet tot een veroordeling kwam, komt volgens de nationaal rapporteur doordat vaak onduidelijk is of een gedraging kan worden gezien als mensenhandel.

Ook het aantal verdachten van mensenhandel is de afgelopen jaren afgenomen, zo werd in november vorig jaar al duidelijk. Uit cijfers van het Openbaar Ministerie blijkt dat er in 2012 nog meer dan 300 zaken waren. Dat was in 2017 gedaald naar ruim 140. De politie heeft als prioriteit het aantal zaken van mensenhandel op te schroeven naar 240 in 2022.

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?