28 november 2019 Case

Vrijspraak valsheid in geschrifte

Algehele vrijspraak in hoger beroep

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 27 november een man vrijgesproken van het plegen van valsheid in geschrifte. De rechtbank Amsterdam had in 2015 een veroordeling uitgesproken voor het medeplegen van valsheid in geschrifte en een gevangenisstraf opgelegd van 3 maanden. Het ging om salarisstroken en andere documenten die aan de IND overhandigd waren voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning bij partner. Het Hof heeft echter geoordeeld – zoals de verdediging heeft aangevoerd – dat een aantal documenten niet vals waren en dat van de overige documenten niet kon worden vastgesteld dat de man wetenschap heeft gehad van het valse of vervalste karakter van de geschriften.

De volledige uitspraak via deze link: ECLI:NL:GHAMS:2019:4802

De man werd bij gestaan door mr. Ilse van der Meer

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?